Стерилитетът е диагноза, а не присъда!

Интервю с Д-р Таня Тимева, акушер-гинеколог и медицински директор на САГБАЛ „Д-Р ЩЕРЕВ”

Д-р Таня Тимева е висококвалифициран специалист в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина. В екипа на доц. Щерев работи от 1998 година. Завършва Медицински университет София, след което специализира акушерство и гинекология в Университетската болница "Майчин дом”.

През 2000 година започва редовна докторантура към същата болница и през 2007 г. получава докторска степен. Защитава дисертация на тема "Предимплантационни прогонстични фактори и пренатална диагностика при асистираните репродуктивни технологии”.

През 2006 година, д-р Тимева придобива и магистърска степен по здравен мениджмънт. Завършва курс по добра клинична практика и медицинска педагогика. Специализирала е в авторитетни клиники по асистирана репродукция в Солун, Брюксел и Любляна.

През 2003 г. печели конкурс към Министерство на образованието и науката и става ръководител на научен проект, защитен по-късно. Била е консултант на НЗОК по програмата за лечение на безплодието през 2006- 2007 година. През месец април 2011 година е избрана за представител на България в категория "клиницист” към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) с четиригодишен мандат.

Стерилитетът: диагноза, от която можем да се избавим, или присъда?
Зачеване по естествен път ще има винаги, когато това е възможно да се случи. Процедурите по асистирана репродукция се прилагат при наличие на определени медицински индикации. Например инвитро процедурата не е каприз, а необходимост.

Моите наблюдения показват, че информираността на българските пациенти през последните години се повишава и табутата по отношение на методиката отпадат. Ние също работим активно в тази посока, като провеждаме периодично дни на отворените врати за инвитро процедури, в рамките на които пациентите могат да обсъдят всички въпроси, свързани с процедурата със специалист акушер-гинеколог и ембриолог.

Стерилитетът е диагноза, а не присъда!Thinkstock/Guliver

Разрешаването на стерилитета ли е пътят за разрешаване на демографския проблем у нас?
Борбата със стерилитета при всички положения води до раждане на повече деца. В този смисъл това може да е един от факторите за справяне с демографската криза. Но са необходими повече усилия и социални програми, насърчаващи раждаемостта.

Много е важно да информираме обществото за новите възможности на репродуктивната медицина да се постигне така желаната бременност. Съветваме пациентите да се откажат и от навици като тютюнопушенето и нездравословния двигателен режим, най-често застоелия начин на живот. Често европейката отлага решението за семейство за по-късен етап, докато постигне социално и професионално благополучие, но понякога на по-късен етап репродуктивната способност намалява.

На какво се дължи нарастващият с всяка година брой двойки с репродуктивни проблеми? Ако не се лъжа статистиката вече сочи, че това е всяка 6-та двойка!
Смята се, че и мъжкият, и женският пол имат равен дял по отношение причините за безплодие. Официална статистика и публикувано проучване, проведено в България, няма. Европейските данни сочат, че около 10–15% от двойките в репродуктивна възраст имат проблеми с безплодието. По данни на МБМБ от 2013 г. това са около 70 000 двойки у нас. Други източници сочат за около 122 000 двойки, споменава се и цифрата 200 000 двойки.

Трябва да стане ясно, че тук говорим общо за двойки с репродуктивни проблеми. Не е задължително всяка една, при която е диагностициран такъв проблем, да бъде подложена на асистирани репродуктивни техники. При много от двойките най-елементарно лечение на възпалителен процес, корекция на хормони или нещо друго води до бременност.

При жената най-често става въпрос за хормонални проблеми или за такива с маточните тръби като например сраствания, ограничаващи проходимостта им. Възможно е те да са напълно запушени, което налага да се прилагат методи за асистирана репродукция. За съжаление в около 10-20% от случаите дори не стигаме до изясняване на причините за стерилитет – това са т. нар. случаи на неизяснен стерилитет. Именно при тези двойки е най-трудният избор на лечение и съответно най-бавно постигаме резултат, защото не знаем коя причина трябва да преодолеем.

Стерилитетът е диагноза, а не присъда!Thinkstock/Guliver

Кога пациентите ви разбират, че имат проблем със забременяването?
Определението на това понятие, или стерилитет, както сме свикнали да наричаме тук този проблем, е състояние, при което една двойка в репродуктивна възраст не постига бременност в продължение на 12 месеца при нормален сексуален живот в периодите на овулация.

Ако такава бременност не бъде постигната за този интервал от време, е необходимо двойката да се обърне към специалист по репродуктивна медицина и да започне прегледи и изследвания с цел установяване на причината за ненастъпване на бременност и съответно нейното преодоляване.

Какви са рисковете при бременност в по-напреднала възраст, постигната чрез асистирана репродуктивна техника и кога всъщност се говори за късна бременност?
Протичането на бременността не се различава съществено, независимо дали е постигната чрез асистирана репродукция или по естествен път. Ясно е обаче, че с нарастване на възрастта, шансовете за бременност намаляват, поради понижаване качеството на генетичния материал и рецептивността на маточната лигавица.

Статистиката, която следим в нашата клиника, е по възрастови групи и процент клинични бременности. Именно затова при пациентките под 30 г. процентът постигнати бременности е над 50%, съответно във възрастовите групи 31-34 г. – 45,8%, 35-39 г. – 35,3% и над 40 г. – 18%. В този смисъл е много важно жените да не отлагат във времето периода на зачеване, тъй като дори и с приложение на асистирани репродуктивни техники, с годините успеваемостта намалява.

Има ли нещо, върху което вие специалистите не можете да влияете на сто процента от целия процес, което вие самите наричате "Божа работа"?
В медицината има едно основно правило – "Primum non nocere", което в превод от латински означава "преди всичко не вреди”. В този смисъл, ако пациентът избере, в допълнение на основната терапия, назначена от лекаря, да използва други средства и подходи, а в това число и психологически, аз бих уважила това решение. Вярата често е този силен фактор, който съхранява целеустремеността и борбеността у човека.

Стерилитетът е диагноза, а не присъда!Thinkstock/Guliver

Доколко психиката има влияние върху зачеването?
Изключително важно е да се отбележи, че не само стресът и депресията биха повлияли лечението на стерилитета, а по-скоро невъзможността да имат деца води пациентите до сериозни нива на психологически стрес, особено когато лечението продължава дълго време и е неуспешно.

Медицински изследвания показват, че специфичният за безплодието стрес може да доведе до физиологична реакция, която може да наруши функционирането на хормоналния баланс и имунната система и това да доведе до негативно въздействие върху лечението.

Освен това пациентите се сблъскват с много трудни решения като избор на клиника и лекар, избор на следващо ниво или тип на лечение. За да осигурим още по-голяма подкрепа за нашите пациенти по пътя им към мечтаната бременност, в нашата клиника сме осигурили емоционални консултанти, чиито консултации при нужда да съпътстват репродуктивното лечение.

Имам две приятелки с много над средно интелектуално ниво, но и двете твърдят категорично, че са забременели извън овулация. Съществува ли такава възможност или има друго логично обяснение?
За много хора за постигането на бременност е нужна само любов. Съществува обаче нещо, което образно може да се нарече алгебра на зачеването, която е свързана с месечния фер