Правила на играта "За щастливи родители"

Правила на играта "За щастливи родители"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА "За щастливи родители"

І. ОРГАНИЗАТОР
Играта "За щастливи родители" се организира от интернет медийна група "3Бей.БГ" АД, с адрес: гр. София, ул. Искър 71, наричана за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите "Официални правила".

ІІ. ПЕРИОД
1. Играта "За щастливи родители" започва на 16 май 2013 г. и завършва в 14:00 часа на 23 май 2013 г.

2. Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора по всяко време, като това се обяви публично.

ІII. УЧАСТНИЦИ
1. В играта "За щастливи родители" могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на "3Бей.БГ" АД и техните роднини.

2. С участието си в играта "За щастливи родители" всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. Чрез участието си в играта всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.

2. С участието си в играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

V. НАГРАДИ:
1. В играта "За щастливи родители" участниците ще се борят за следните награди:

- една книга "Най-щастливото бебе" на д-р Харви Карп

- една книга "Най-щастливото дете" на д-р Харви Карп

- билет за семинара на д-р Харви Карп. Той е под мотото "Децата най-накрая идват с инструкции" и ще се проведе на 1 юни от 09:00 в зала 8 на НДК.

2. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставените награди.

3. Организаторът не отговаря:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата;

в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

VІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1. В играта "За щастливи родители" могат да участват всички потребители на сайта Jenite.bg. За да бъде прието тяхното участие в играта, те трябва да са предоставили и своя e-mail адрес, три имена, телефон и адрес.

2. Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Всеки участник може да участва само веднъж в играта, като изпрати своя отговор на въпроса, на имейл igra@jenite.bg, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с тема "За щастливи родители".

4. Организаторът на играта си запазва правото да не допусне до участие в играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта.

5. Организаторът на играта има право да дисквалифицира тези потребители, които играят с няколко e-mail адреса, както и на тези потребители, за които има доказателства, че играят некоректно и неспортменски.

6. При допусната неточност или желание за доуточнения на правилата, потребителите могат да се свържат с екипа на Jenite.bg на адрес: igra@jenite.bg.

VІІ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Наградите ще бъдат разпределени чрез жребий на случаен принцип, между всички участници в играта. Техните имена ще бъдат оповестени на 23 май 2013 година на интернет страницата Jenite.bg.

2. За връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва оставения e-mail адрес и/или телефон на съответните потребители. Ако връзката не бъде осъществена поради неточности в някои от тези данни, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ
1. Спечелилият награда участник е длъжен в срок от 7 работни дни след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.

2. Ако след този срок от 7 работни дни след изтеглянето и обявяването на победителя, той не направи това, то той губи правото си върху наградата.

3. Ако участникът не се възползва от правото си, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организатора има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за играта начин.

4. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.

5. За получаване на допълнителна информация от Организатора, моля пишете на e-mail: igra@jenite.bg.

IХ. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра и в периода от 6 месеца след края й, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от "3Бей.БГ" АД.

3. Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в играта.

4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора: igra@jenite.bg.

5. Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.

6. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на играта. Това негово право не е ограничено във времето. Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на следната електронна поща: igra@jenite.bg.

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участникът в играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на играта и правилата за участие в играта, обявени на уебсайта на играта;

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в играта;

в) Да не използва електронна поща (e-mail) на друг участник в играта (освен след изричното му съгласие за това, изразено писмено);

г) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

2. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка когато и както намери това за необходимо.

а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие (Общи условия).

б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата Jenite.bg.

в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата Jenite.bg.

3. Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

4. Участниците в играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.

5. Организаторът има право по всяко време на играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

6. Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Организаторът може да прекрати настоящия конкурс, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

2. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

3. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на играта.

ХІІ. СПОРОВЕ
1. Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

2. За неуредените в настоящите Официални правила за участие (Общи правила) на играта случаи, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство но Република България.

1 0
Харесва ли ви тази статия?
Коментари
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.2
rozalij gencheva 16.05.2013|17:47
Пожелавам успех на всички участници!
1
Milen Stanchev 16.05.2013|10:29
Охоо, тя цяла седмица ще се провежда тази игра, значи има време който иска да се включи :)
Спорят две блондинки: -Това е той. -Не е той. -Той е. -Абе не е той. -Хайде да го питаме. -Добре. -Извинете, това вие ли сте? -Да, аз съм. Двете блондинки едновремено една на друга: -Видя ли, бе!?
РАЗБЕРЕТЕ КАКВО СЛЕДВА...
В един конфликт между сърцето и мозъка, следвайте сърцето си.
Вдъхновете се докрай!
365 спокойни дни.
Защото всичко е по план!
Вашият персонален
календар.
Към календара
Специални оферти
Реклама от 3Bay
Каква е перфектната работа за вас?
Резултати | Архив
Илиана Кочева
Илиана Кочева
логопед
Илиана Кочева е магистър по логопедия. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Тема: Забавяне в речевото развитие
Вижте всички специалисти