Защо бабата по майчина линия е толкова важна за детето

Защо бабата по майчина линия е толкова важна за детето
pixabay

Ако вашите баби са вземали участие във възпитанието ви, вашите детски спомени най-вероятно са изпълнени с радост и чувство за безопасност и комфорт. Малко хора се замислят, че има някаква разлика в начина, по който бабите по бащина и по майчина линия влияят на внуците си. Според учените обаче има нещо специално, което получаваме от нашите баби по майчина линия, освен любовта и обичта им.

Какво споделяме с нашите баби и дядовци?

Гените са основни единици на наследственост, съставени от ДНК. Според генетиката, бабите и дядовците споделят средно 25% от своята ДНК с внуците си с точния процент в зависимост от обмена на ДНК. Наследяваме нашите гени както от нашите баба и дядо по майчина линия, така и от бабата и дядото по бащина линия, но според учените, бабата по майчина линия има по-голяма степен на влияние върху потомството.

Има нещо специално, което бабите ни дават

Бабата по майчина линия имат по-силна връзка с внуците, тъй като са родили майката, а тя е родила бебето. В много от семействата, бабата по майчина линия носи повече отговорност за децата и се грижи повече за тях.

Защо бабата по майчина линия е толкова важна за детето pixabay

Научните теории доказват, че съществува силна генетична връзка между бабите по майчина линия и техните деца

Една от теориите твърди, че разликата в начина, по който бабите по майчина и по бащина линия са свързани с внуците, може да бъде обяснена от връзката с Х-хромозомата. Бабата по майчин линия има 25% X свързаност към внуците и внучките, докато бабата по бащина линия предава една от своите X-хромозоми на своите внучки, но не и на внуците си. Това прави бабите по бащина линия 50% Х-свързани с техните внучки и 0% X-свързани с внуците си. 

Друга теория предполага, че така наречената "бащинска несигурност" може да окаже силно влияние върху стимулирането на бабата и дядото да се грижат за внуците си. Тази несигурност предполага, че членовете на семейството от мъжки пол не винаги могат да бъдат сигурни, че отглеждат собствените си деца, тъй като не самите те раждат. В дългосрочен план това може да намали ангажираността на бащините роднини, включително бабите, в поведението им към поколението. В същото време една жена винаги е сигурна, че е родила детето си, което прави връзката на бабата по майчина линия най-силната в семейството през поколенията.

Защо бабата по майчина линия е толкова важна за детето pixabay

Други теории, които доказват уникалната роля на бабата от стра