Пътеводител на раждащата жена: Цезарово сечение

Мнението на специалистите от Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Може ли една оперативна интервенция да е по-атравматична и безпроблемна от един естествен физиологичен процес?

Акушер-гинеколозите от Медицински комплекс "Д-р Щерев" смятат, че в отговора на този въпрос трябва да бъде търсено разковничето за коректното отношение към оперативното родоразрешение или така нареченото цезарово сечение (накратко ‘секцио’).

Преди всичко трябва да се има предвид, че по правило родоразрешението чрез секцио би трябвало да се практикува, когато има опасност за здравето и живота на майката или/и бебето при провеждане на раждане по естествен път. Предприемането на цезарово сечение трябва да почива на конкретни медицински индикации, които да налагат и оправдават неговото приложение. От тази гледна точка, макар отговорът на горния въпрос да изглежда привидно ясен, той не може във всички случаи да се приеме за еднозначен в полза на естественото раждане.

Съществуват редица случаи, в които то може да крие рискове за родилката и плода, при които оперативнoто родоразрешение е не само препоръчителна, но и животоспасяваща операция. Извън тях обаче раждането по нормален път е винаги за предпочитане и всяка здрава жена не бива да има никакви притеснения, че може да се справи с него.

Малко история:

Раждането чрез коремен прорез се споменава няколкократно в древната митология, като най-често се е свързвало със свръхчовешкия произход на боговете – по този начин, според легендите, по драматичен начин са били родени например Дионис - син на Зевс и Семела, както и богът на медицината Асклепий - син на Аполон и нимфата Коронида. От древността в много култури има документирани истории за "раждане” на дете, чрез разрез на коремната област, които в повечето случаи били извършвани post mortem (при смърт на бременната жена).

Терминът "цезарово сечение” популярно се свързва с Юлий Цезар (100 – 41 г. пр. Хр.), за когото погрешно се е смятало, че е роден по този начин. Цезар обаче е бил първото от седем деца на своята майка, която е починала цели 46 години след неговото раждане. Продължителният ѝ живот и многобройните ѝ последващи деца показват, че нейният първороден син не е роден чрез цезарово сечение, чието извършване в онези времена е водело до стопроцентова смъртност сред родилките.

Дълги векове цезаровото сечение е било практикувано като метод, при чието успешно приложение оцелявало единствено бебето. Първият достоверно документиран случай на секцио, при което майката преживява самата операция, е през 1610 г. във Витенберг, днешна Германия. Тогава бременната Урсула Опитц, която поради инцидент не е можела да роди по нормален начин, е била оперирана от хирурга Йеремияс Траутман след консултация с трима лекари, акушерки и свещеник.

Пътеводител на раждащата жена: Цезарово сечениеМедицински комплекс "Д-р Щерев"

Вижда се, че още тогава към цезарово сечение не се е пристъпвало "с лека ръка.” За съжаление, пациентката починала от инфекция 25 дни след операцията, но роденото дете живяло по-продължително. Чак в края на XVIII и през XIX в. са описани първите случаи на успешни цезарови сечения, при които и майката, и бебето, преживяват повече от месец след операцията. Такива документирани случаи има в Холандия през 1792 година, в Южна Африка през 1826 г, във Великобритания през 1834 г., в САЩ през 1835, в Германия през 1841 г. Постепенно чрез въвеждането на нови оперативни методи, техниките за асептика и антисептика, анестезията и други изключително високата майчина смъртност била снижена до минимум.

Кога се пристъпва към раждане чрез цезарово сечение:

По-горе вече беше описано, че към оперативно родоразрешение се пристъпва най-вече, когато има конкретни медицински индикации, застрашаващи живота и здравето на родилката и плода или предполагащи сериозни усложнения при раждане per vias naturalis (през нормалния родов път) на жената. Индикациите за секцио от медицинска гледна точка могат да се разделят на две големи групи – абсолютни и относителни. Така наречените "абсолютни индикации" най-общо включват онези състояния, при които нормалното раждане би довело до животозастращи последствия за майката и/или бебето. Относителни индикации на свой ред включват състояния, при които естественото раждане е възможно, но предполага повишен риск за здравето на плода и/или родилката.

Кога и как се извършва цезарово сечение:

Правим уговорката, че описаното отговаря за провеждане на раждане в Медицински комплекс "Д-р Щерев”, а в различните лечебни заведения отделните стъпки могат леко да се различават.

Извършването на оперативно родоразрешение може да бъда планово или по спешност. В първия случай, въз основа на медицинската информация от извършените по време на бременността прегледи, изследвания и консултации и наличие на изброените по-горе индикации за провеждане на цезарово сечение, се назначава дата за неговото провеждане. Цезарово сечение по спешност се извършва, когато е стартирала родова дейност при планирано индицирано секцио преди насрочената дата или когато дадени усложнения при родилката или плода не позволяват завършване на раждане, стартирало по нормален път.

Планиране на цезаровото сечение:

В последния месец от бременността (след 36 г.с.) бъдещата майка извършва подробен гинекологичен преглед и консултация с проследяващия я лекар или акушер-гинеколога, който ще води раждането й. По време на този преглед вече окончателно е определена позицията на плода с предлежанието на неговата най-ниска част (главичка, седалище или друго) и се обсъжда предстоящото раждане. Ако има медицински индикации за оперативно родоразрешение се планира конкретно и датата на извършване на раждането. Обикновено се предлага за избор времеви период за провеждането на цезаровото сечение, чиито дати са близки до вероятния термин на раждане (с разлика най-много 10-12 дни при нормално протичане на бременността).

Протичане на цезаровото сечение:

В насрочения ден родилката постъпва в лечебното заведение, обикновено около два часа преди планираното начало на операцията. При подготовката за раждане с цезарово сечение се прави акушеро-гинекологичен преглед, запис на тонове на бебето, тоалет и клизма на бременната жена. Следва поставянето на упойката (на обезболяването при раждане е отделена специална статия в настоящия брой). Манипулацията обикновено трае около 5-10 минути. Родилката ляга на една страна, леко свита, за да изпъкне гръбначния стълб. Определя се точното място, в което ще се вкара иглата, следва самото убождане и вкарване на анестетика.

Упойката започва да действа непосредствено след поставянето ѝ, родилката е в пълно съзнание, обездвижена е само от кръста надолу. Оперативното родоразрешение се извършва в специализирана операционна зала. Непосредствено преди старта на операцията се поставя уретрален катетър. Монтира се преграда, благодарение на която не се наблюдава хода на самата операция от самата родилка (освен, ако нямате други изисквания.)

Самата операция започва като се прави напречен разрез. Реже се само най-горният слой на кожата, а всички останали слоеве на коремната кухина се отпрепарират без инструменти. Не се извършва рязане на мускули, което намалява травмите от операцията до минимум. Така се стига до матката, която също се отваря с напречен разрез. Отваря се околоплодният мехур и се изважда бебето. След това се израждат плацентата и мембраните и следва зашиване на оперативния разрез. Самата процедура "по изваждане” на бебето трае от 5 до 10 минути, а цялата операция приключва в рамките на 1 час.

Веднага след като бебето бъде извадено, то бива поето от акушерка и неонатолог-педиатър. Клампира се пъпната връв и се извършва първият тоалет на новороденото. Практиката в Медицински комплекс "Д-р Щерев” е непосредствено след това бебето/бебетата да се предоставят за кратко на майката, след което се поема отново от неонатолога и акушерките, които през първите няколко часа проследяват нормалните жизнени функции на новороденото в специално затоплено и оборудвано помещение.

Пътеводител на раждащата жена: Цезарово сечениеМедицински комплекс "Д-р Щерев"

Както беше споменато още в началото, цезаровото сечение е оперативна интервенция, която крие своите рискове. Най-разпространените от тях са повишена загуба на кръв, възможни увреждания на органи, следоперативна инфекция, последващи сраствания в малкия таз, които да доведат до евентуални усложнения при бъдеща бременност. Важно е да се знае, че при провеждането на оперативното родоразрешение в модерно оборудвана клиника, разполагаща с екип от квалифицирани акушер-гинеколози, тези рискове са сведени до минимум. Остава обаче по-дългия период на възстановяване на родилката след провеждане на операцията в сравнение с естественото раждане.

Следродилен болничен престой:

След операцията родилката остава до 24 часа в реанимационния сектор под активно наблюдение от акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматор. По време на този престой се следи за нормалното контрахиране на матката и проследяване на нивото й, наблюдава се цвета, количеството и миризмата на лохиите, извършва се първо раздвижване след операцията, поставят се допълнителни медикаменти, ако е необходимо и така нататък. Възможно е с отшумяване на ефекта на упойката родилката да изпита сърбежи по цялото тяло, което е нормална реакция. Постепенно може да се засилва усещането за болка в областта на операцията. В този случай се назначават допълнителни болкоуспокояващи. След преминаването на реаниамациония период жената се превежда в родилно отделение.

Стандартно престоя в болница при раждане с цезарово сечение е четири денонощия. На петия ден от постъпване и раждането следва изписване на родилката и бебето, ако всичко е наред с тяхното здравословно състояние.

Възстановяване след оперативно родоразрешение:

Както при всяка операция и тук възстановяването изисква повече време, внимание и специален режим, отколкото след естествения физиологичен процес на раждане по нормален път. В първите седмици след изписването е препоръчително родилката да избягва физически натоварвания и стрес особено в областта на корема. В периода до резорбирането и премахването на конците, не е препоръчително да се прави секс. За по-бързо зарастване на оперативната рана и "заличаване” на белега е добре мястото на разреза да се третира със специална медицинска козметика, за която родилката ще получи препоръки още в болницата. Поради опасност от усложнения за износване на следваща бременност и раждане, съветът на специалистите е да има поне 18 месеца изчакване до следващо зачеване.

За финал отново ще обърнем внимание на факта, че когато няма категорични контраиндикации, за всяка жена е по-добре да роди по естествен път. "Модата” на пристъпване към секцио по собствен избор на родилката без медицински индикации не бива да се насърчава и всички акушер-гинеколози полагат усилия да я ограничат.

При избор на начин на раждане е важно бременната жена да се информира за всички плюсове и минуси на оперативното родоразрешение – както при протичане на операцията, така и в периода на възстановяване. Най-важното за всяка бъдеща майка е да бъде уверена, че може да се справи с това щастливо предизвикателство и да има спокойствието, че медицинският екип, който участва в него, ще положи всичко необходимо за раждането на нейното живо и здраво бебе. След това идва радостта от появата на новия живот!

Задайте въпросите, които ви вълнуват на специалистите от Медицински комплекс "Д-р Щерев".

4 2
Харесва ли ви тази статия?
Коментари
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Блондинка се прибира вкъщи: -Скъпи, ще останеш много доволен, като ти кажа нещо. Днес 3 пъти минах на червено и никой не ме спря и не ме глоби. Със спестените парички си купих 3 нови шапки.
РАЗБЕРЕТЕ КАКВО СЛЕДВА...
Не търси добрите качества в един мъж - всеки има такива! Търси лошите и се запитай, можеш ли да...
Вдъхновете се докрай!
365 спокойни дни.
Защото всичко е по план!
Вашият персонален
календар.
Към календара
Специални оферти
Реклама от 3Bay
Каква е перфектната работа за вас?
Резултати | Архив
Илиана Кочева
Илиана Кочева
логопед
Илиана Кочева е магистър по логопедия. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Тема: Забавяне в речевото развитие
Вижте всички специалисти