За децата, рисунките и играта

Димитрина Проданова
детски психолог

Как да тълкуваме поведението на малчуганите, посредством цветовете, с които рисуват и как да им въздействаме, посредством играчките, с които играят

За децата, рисунките и играта

Преди месец ви срещнахме с детския психолог Димитрина Проданова, която сподели интересни подробности от работата си с малчуганите, свързани с техните страхове, агресия, дори мастурбация.

Потърсихме я отново, за да разнищим още една специфика около детското поведение.

Става въпрос за ежедневните дейности на най-малките и изводите, които можем да си извадим от тях. Рисуването не е просто безобидно занимание, а начинът на децата да ни кажат какво чувстват. Стига да знаем как да го тълкуваме. Чрез игрите пък можем да им внушаваме различни ценности, особености около семейния живот, дори да ги накараме да споделят с нас това, от което се страхуват.

Започваме с изявите върху белия лист. Бързаме да уточним, че не бива да приемаме всичко за "чиста монета", защото рисунките все пак носят хипотетичен и субективен характер.

За децата, рисунките и играталичен архив Димитрина Проданова

Разположение върху листа:

В центъра
Това означава, че малчуганът се чувства уверен, има самочувствие, желание за себеутвърждаване, висока самооценка, усещане за сигурност, дори егоцентричност, влага значимост на образите.

В горната част
Знак за мечтателност, нереалистичност, търсене на изход от реална ситуация, излизане извън реалността.

В долната част
Търсенето на стабилността на основата на листа е показател за несигурност, чувство за беззащитност, потиснатост.

Фризово
Хармоничното, ритмичното разположение, е показател за липса на емоционални проблеми.

В края
Децата, които избират тази част от листа, за да рисуват, са несигурни, възможно е да премълчават някакъв проблем.

Характеристика на начина на рисуване:

Небрежно, вяло рисуване
Сочи снижена емоционалност, ниска волева активност.

Схематично, контурно рисуване
Знак за пасивност и депресивност.

Прекалено триене
Когато не е свързано с подобряване качеството на рисунката, е израз на несигурност и тревожност. Ако детето изтрива и отново прерисува някои детайли, то те имат особен смисъл за него.

Поправки на детайли
Множество ненужни изменения сочат за наличие на натрапливи състояния.

Най-често използвани символи от децата в рисунките и тяхното скрито значение:

Цветя, летящи птици и пеперуди - спокойствие и добро състояние на духа.

Много дървета - потребност от опора и защита.

Силно защриховано слънце, облаци и дъжд - подтиснатост и безпокойство.

Предмети, излъчващи хладина и студ (сняг, лед, дъжд, течаща вода, хладилник) - чувство на изоставеност, отхвърляне от семейството.

Детска кошара, клетка за птици, решетки на прозорците - протест срещу наложени ограничения и наказания.

Затворени с плътни врати обемни предмети - ограничения, тайни забрани, до които детето не се допуска.

Остри предмети - натрупан гняв, противопоставяне на открита враждебност.

Плодове, зеленчуци, хляб, храна - демонстрация на чувство на обгрижване и любов от страна на семейството

Летящи балони, хвърчила, самолети - стремеж към свобода и силно желание за освобождаване от ограничения и зависимост.

Пътни знаци - подчинение на ред и правила, съобразяване с авторитети и силен самоконтрол.

Слънце - показва отношения с доминиращо в обкръжението лице.

Тъмни облаци и дъжд - тревожност, силно безпокойство.

Символика на цветовете в детските рисунки:

За децата, рисунките и играта

Червен

Висок енергитичен потенциал и свръхемоционалност. Децата, които го използват повече в рисунките си, се преживяват като щастливи и жизнерадостни. Те обикновено са по-добре адаптирани и с по-голяма емоционалност в личностните реакции. Когато червеното доминира в рисунката, означава експресивност на чувствата и демонстративност.

Жълт
Внушава враждебност, зависимост и инфантилно поведение. Когато е съчетан със зелено за обрисуване на тревата и пейзажите, това е показател за добро самочувствие на детето. Символизира интелект, непринуденост и интуиция. Избират го деца с висока самооценка, уверени в себе си. Те изпитват потребност от емоционално общуване, обичат да им се възхищават. "Жълтите" като цяло са оптимисти. Те са независими, нетърпеливи, понякога са непоследователни. Обичат всичко ново и непознато, адаптират се лесно. Когато жълтото доминира в рисунката, означава мнителност и лесна уморяемост.

Оранжев
Най-често означава добри взаимоотношения на детето с обкръжаващата го среда, но понякога е символ на дискомфорт. Когато оранжевото доминира в рисунката, означава изострена чувствителност и враждебност.

Син
Контролирани реакции и самоограничения на детето. Този цвят го предпочитат деца, които се стремят към емоционален комфорт и спокойствие. Те ценят подредения живот и държат на доброжелателното отношение на околните. Често пъти са чувствителни, нерешителни и изпитват страх пред трудностите. Когато тъмносиньото доминира в рисунката, означава депресивна нагласа и невротизъм.

Небесносин
Символизира мечти и копнежи. Избират го онези деца, които се стремят към равновесие, хармония и съгласие. Привързват се лесно, умеят да бъдат верни. Сред тях има много фантазьори, безгрижни натури, които в трудни моменти са склонни лесно да се отчайват.

Зелен
Синият и зеленият цвят имат сходно значение и изразяват контролирано поведение. В случая, когато двата цвята се използват заедно в рисунката, това означава, че детето се чувства сигурно и уверено в себе си. "Зелените" предпочитат лидерската позиция, понякога потискат околните с авторитета си, при това обаче са склонни да помагат на другите, дори в личен ущърб. Те са настойчиви, понякога твърде упорити при достигане на целите си, акуратни и педантични. Когато зеленото доминира в рисунката, означава
потребност от по-голямо обгрижване и от чувство на безопасност и защита.

Кафяв
Изразява плахост и несигурност. Тези деца, се стремят към спокоен живот. Може да е и индикация, че са в конфликтна ситуация или изпитват физически дискомфорт и се нуждаят от почивка. Съчетан с черен-тревожност и депресия.

Черен
Контролирани реакции и преобладаваща интелектуалност. Когато преобладава в рисунката във вид на почерняне, е показател за висока тревожност при детето. Черният цвят е символ на тайнственото, загадъчното. Като правило, тези деца имат повишена потребност от независимост, съпротивляват се на външните влияния и не признават чуждия авторитет. "Черните" обичат да спорят и се отличават с краен субективизъм. Смятат своите идеали за непостижими. Когато черното доминира в рисунката, означава потиснатост и вътрешно безпокойство.

Лилав (виолетов)
Обичат го творческите натури. Доста често са деликатни и емоционални деца-мечтатели, с особен естетически усет и способни да създават атмосфера на хармония и съгласие, макар че са склонни да подлагат всичко на съмнение. Когато лилавото доминира в рисунката, означава силна потребност на детето да е във властимаща и доминантна позиция.

Розов
Любим цвят на момиченцата, с романтични и нежни натури, изпитващи потребност от любов и ласка. Предполага известна пасивност, но и емоционалност и понякога нужда да бъдат ръководени.

Бял
Традиционно символизира невинност и чистота. Харесва се на онези, които се стремят към лекота и свобода. "Белите" не обичат конфликтите, а търсят хармонични и лишени от тревога взаимоотношения.

Сив
Неутрален, "неемоционален" цвят. Предпочитат го онези, които съзнателно се изолират от външните въздействия, за да съхранят спокойствието и вътрешната си стабилност. Децата, които го предпочитат, най-често са потайни, не обичат да афишират чувствата си. Те са благоразумни, предпазливи и предпочитат да остават в сянка.

Толкова за рисунките. Преминаваме към играта и някой техники в нея, които ще ни помогнат да опознаем повече децата си, дори да успеем да им въздействаме по различни въпроси.

Кукла бебе
Една кукла бебе, особено ако може да се храни и преоблича, е полезна при взаимодействие с деца, които се чувстват отхвърлени и с недостиг на внимание в семейството си. Куклата е полезна, за да се покажат нуждите на съвсем малките бебета.

Тази игра може да промени нагласите на деца, които се чувстват отхвърлени, тъй като в процеса на играта може да се стигне до осъзнаване колко е трудно да се грижиш за едно дете от съвсем малко и защо майките понякога на майките им е трудно да се справят и да бъдат постоянно на разположение. Тази игра може да стимулира детето към емпатия и разбиране на хората, които се грижат за него.

Кукленска къща/малки кукли

За децата, рисунките и играта


Те са подходящи за ролеви игри, свързани със семейния живот. Особено полезни са при деца на разведени родители или отглеждани в непълни семейства.

Къщата за кукли спокойно може да се направи от обикновена картонена кутия и да се провокират самите деца да се включат активно в процеса на изграждането ѝ. Детето в една такава къща възпроизвежда живота в собственото си семейство и възрастните, които се грижат за него, могат да разбират как всъщност то гледа на динамиката в семейните взаимоотношения, дистанцията или близостта, страховете и др.

Автобус/колички
Автомобилчетата са подходящи при обсъждане на теми, свързани с премествания и промени. Автобусче с открита платформа и малки човечета, които могат да се настанят вътре, са добри за установяване на привързаности, като например: "Кого ти се иска да вземеш със себе си при пътуването?", "А кой ще си остане в къщи?" и т.н.

Кукли-ръкавици/кукли за пръстчета

За децата, рисунките и играта


Полезни са при диалог с детето, но от името на трето лице. Ако мъникът прояви неохота да обсъжда своите чувства, може да му е полезно да ги проектира върху куклата. С нея може да се разиграят различни ролеви игри, като детето се провокира към активност да експериментира да влиза в различни роли.

Играчки - мобилни телефони
Тази игра е подобна на гореописаната. Малките деца обичат игрите на "преструване" и телефончетата са подходящо средство за споделяне на преживявания и чувства със значим за детето човек или дори с въображаеми хора. Също така, едно такова телефонче може да е много полезно за добрата адаптация към детската градина. Детето трябва да знае, че винаги може да разчита на него, да се обади на мама и тати и да споделя как се чувства.

Големият Плюшен Мечок / Мъдрият Бухал

За децата, рисунките и играта


Една голяма мека играчка би могла много да подпомогне контакта с детето. На него може да му харесва да си я гушка, докато си говорите, а може и тя  "да се надари с мъдрост" и да ѝ се споделят важни неща или да ѝ се задават важни въпроси. За детето е много по-лесно да каже нещо на "Големия Мечок", отколкото на нас.

Димитрина Проданова
детски психолог
47 2
Харесва ли ви тази статия?
Коментари
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.39
София Павлова 21.12.2012|14:53
Една голяма мека играчка би могла много да подпомогне контакта с детето. На него може да му харесва да си я гушка, докато си говорите, а може и тя "да се надари с мъдрост" и да ѝ се споделят важни неща или да ѝ се задават важни въпроси. За детето е много по-лесно да каже нещо на "Големия Мечок", отколкото на нас. То и в контакта с мен може много да помогне!
38
Margо Filipova 21.12.2012|14:42
Като си имам детенце, определено трябва да съм много внимателна!
37
Анита Кралева 21.12.2012|14:28
Това е много хубав материал!
36
dobi simeonova 21.12.2012|13:49
Това което сте написали в статията е много полезна информация за всички нас като родители.
35
valya veleva 21.12.2012|13:10
Страхотна статия. добре е да знам, че има все още профисионалисти, които разбират от детската психика!
34
didka abadjieva 21.12.2012|11:42
Много си прав. Това е по - скоро за децата до 7 години.
33
didka abadjieva 21.12.2012|11:41
За мен тази статия е изключително полезна. Аз лично си направих доста изводи от нея.
32
dani dragneva 21.12.2012|08:31
Информацията в статията е много полезна и е хубаво повече родители да се запознаят с нея.
31
отминало бъдеще 20.12.2012|19:20
неслучайно хорат са казали че първите сеем години са най-важни за човека
30
koko qnev 20.12.2012|19:11
О, да комуникацията е най - важна.
29
koko qnev 20.12.2012|19:09
Трябва да отбележа обаче, че това се забелязва при децата до 7 годишна възраст, тогава когато ходят на детска градина. След тази възраст нещата са по различни.
28
viki todorova 20.12.2012|17:48
Децата изразяват и радостта си чрез рисунките нека не смятаме че изразяват само това което ги тревожи.
27
Vihra Chatova 20.12.2012|16:17
И все пак нека не забравяме, че редовно трябва да комуникираме с децата си и да ги питаме дали има нещо което ги притеснява, а не да чакаме да ни го нарисуват.
26
Poli Geerhart 20.12.2012|16:03
Играта общо взето е начина, по който децата учат и изразят себе си, за това е много важно да сме наясно с всички тези нюанси, които биха ни били от ползи да опознаем и разберем по-пълноценно нащето дете.
25
katya noveva 20.12.2012|15:46
Ще направя експеримент с племениците ми!
24
Katerina Dieva 20.12.2012|15:01
Много интересна диагностика и терапия, която със сигурност, ако младите педагози изучават би им била от огромна полза.
23
Ralica Hristova 20.12.2012|13:25
Супер статия, наистина ни дава по-различен поглед върху нещата и това,какво правят децата ни и с какво играят и как се отнасят с играчките и изобщо нищо :) Пожелавам ви на всички само щастливи деца ;)
22
stiljn stojnov 20.12.2012|13:14
Аз бих казал, че не е толкова лесно.
21
Desislava Stoyanova 20.12.2012|13:14
Много полезна статия, трябва да я прочетат всички родители и да наблюдават децата си, за да знаят как се чувстват те ;)
20
stiljn stojnov 20.12.2012|13:13
Чудесна статия за родителите. Децата чрез рисунките си изразяват това, което чувстват и мислят. Изобразяват отделните предмети такива каквито са в тяхното съзнание.
19
София Павлова 20.12.2012|12:25
Това е наистина много лесен начин да разбереш, че детето ти има някакъв проблем!
18
Margо Filipova 20.12.2012|12:05
Много яко и доста лесно да следиш как се променят нещата!
17
Margaritka Ilieva 20.12.2012|11:55
МНого полезна статия,много ми хареса, важно е да обръщаме внимание с какво икак играят децата ни и дали развиват своето въображение и т.н. :)
16
Вяра Петрова 20.12.2012|11:46
Рисунките наистина показват цялата душевност на децата и ако нещо започне да ни притеснява или да ни се вижда странно в рисунките на децата ни е добре веднага да потърсим помощ от психолог,дори и само за 'разгадаване' на рисунката, за да не се случи така,че проблемите да се задълбочат. :)))
15
Анита Кралева 20.12.2012|11:38
Това е много вярно, трябва много да се наблюдават децата!
14
Vanesa Apostolova 20.12.2012|11:34
Да,наистина рисунките много говорят за децата,но може би вече на по-голяма възраст,когато се стремят да рисуват точно определени форми и т.н. ;) защото при едно 3-4 годишно дете,което рисува кръгчета и слънца,защото са най-лесни надали могат да се направят изводи :)
13
nedostapnata moma 20.12.2012|11:34
аз ,когато бях дете много често рисувах дървета , планини , цветя :)
12
Roberta Tododrova 20.12.2012|11:28
Много интересно гадаене на рисуването, ще го имам в предвид, но както казахте рисунките са субективни и тези правила не винаги важат.
11
nina stanislavova 20.12.2012|11:21
големи сладури , наистина това за световете си е вярно , всеки цвят значи нещо :)
10
aneliq doncheva 20.12.2012|11:19
Поучителна статия за всички родители!Добре е да се вниква винаги в детайлите,за да можем да реагираме навреме!
9
Vanya Black 20.12.2012|11:18
Много интересна статия! Навярно това е нещо като разчитане на почерка на малките деца чрез рисунките им, които по някакъв начин отразяват техния вътрешен свят.
8
Мони Бонбони 20.12.2012|10:36
Много интересно, Мисля си, че това не се отнася само за децата, а за всички хора. Винаги са ми били доста интересни тези методи за психоанализа чрез рисунки. Вероятно са едни от най-точните, защото няма място за прикриване.
7
roni peteva 20.12.2012|10:32
Статията много ми хареса и е хубаво ако може с нея да се запознаят повече родители ,има какво ново да се научи за възпитанието на децата ни.
6
Vihra Chatova 20.12.2012|10:02
Трябва да видя и рисунките на племенницата ми и да видя, какво може да открия там.
5
Milen Stanchev 20.12.2012|10:01
Чак толкова не съм се замислял за психическите знаци, които ни оставят децата докато правят една елементарна рисунка :)
4
Vihra Chatova 20.12.2012|10:00
Много полезно инфо за всички млади майки:) Наистина може човек да научи много за детето си от начина по който то се изразява в рисунките си. Нали все дават по телевизията и филмите, рисунки на разни дечица, отрази живота си или отношенията на мама и татко в рисунките, често са доста страшни.
3
Alena Bukva 20.12.2012|09:59
Понеже все още нямам деца, мога да извадя моите рисунки от детсвото си и да се себеанализирам сега :) Аз рисувах доста, но цлета ми беше по-скоро да ми с еполучи хубаво и красиво, не помян да съм чувствал анякакви по-странни емоции:) Но кой знае...
2
Лили Добромирова 20.12.2012|09:57
Полезно инфо! Но какво точно трябва да означава това? "Множество ненужни изменения сочат за наличие на натрапливи състояния."? Какви са ненужните изменение и кое се определя като натрапливо състояние за едно дете???
1
Яна Киркова 20.12.2012|09:27
Полезна статия,хубаво е всички родители да я изчетат отговорно и внимателно...
Все си мисля, че след години българските имена ще се върнат на мода и когато попитат младо семейство:- Как го кръстихте?Те ще отговорят:- Радка, на баба му Рейчъл.
РАЗБЕРЕТЕ КАКВО СЛЕДВА...
За какво ни е властта и силата, ако не можем да защитим близките си? Джордж Р. Р. Мартин
Вдъхновете се докрай!
365 спокойни дни.
Защото всичко е по план!
Вашият персонален
календар.
Към календара
Специални оферти
Реклама от 3Bay
Каква е перфектната работа за вас?
Резултати | Архив
Илиана Кочева
Илиана Кочева
логопед
Илиана Кочева е магистър по логопедия. Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Тема: Забавяне в речевото развитие
Вижте всички специалисти